KEAHLIAN

Keahlian Persatuan ini adalah terbuka kepada pegawai-pegawai Pentadbiran dan Perkhidmatan Ikhtisas Universiti Sains Islam Malaysia dalam kategori A:

1. Online custom term paper writing service: we write term papers and research papers.
2. Pustakawan
3. Pegawai Teknologi Maklumat
4. Pegawai Kewangan
5. Jurutera
6. Juruukur Bahan
7. Pegawai Penerbitan
8. Pegawai Belia dan Sukan
9. Pegawai Perubatan
10. Pegawai Pergigian
11. Arkitek
12. Pegawai Psikologi
13. Juruaudit
14. Pegawai Kebudayaan
15. Pereka Grafik
16. Pegawai Sains
17. Pegawai Keselamatan
18. Pegawai Undang-Undang
19. Pengurus Asrama
20. Pengawai Penyelidik
21. Pegawai Berita
22. Pegawai Hal-Ehwal Islam
23. Jururawat
24. Pegawai Farmasi
25. Lain-lain pegawai dan kakitangan bukan dari tenaga pengajar kecuali Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bendahari, Ketua Pustakawan dan Pengarah Pembangunan.

ai???ai???PRAGMATIS Meneraju & Memimpin Kecemerlanganai???