Keahlian Persatuan ini adalah terbuka kepada pegawai-pegawai Pentadbiran dan Perkhidmatan Ikhtisas Universiti Sains Islam Malaysia dalam kategori A:

 1. Pegawai Tadbir
 2. Pustakawan
 3. Pegawai Teknologi Maklumat
 4. Pegawai Kewangan
 5. Jurutera
 6. Juruukur Bahan
 7. Pegawai Penerbitan
 8. Pegawai Belia dan Sukan
 9. Pegawai Perubatan
 10. Pegawai Pergigian
 11. Arkitek
 12. Pegawai Psikologi
 13. Juruaudit
 14. Pegawai Kebudayaan
 15. Pereka Grafik
 16. Pegawai Sains
 17. Pegawai Keselamatan
 18. Pegawai Undang-Undang
 19. Pengurus Asrama
 20. Pengawai Penyelidik
 21. Pegawai Berita
 22. Pegawai Hal-Ehwal Islam
 23. Jururawat
 24. Pegawai Farmasi
 25. Lain-lain pegawai dan kakitangan bukan dari tenaga pengajar kecuali Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bendahari, Ketua Pustakawan dan Pengarah Pembangunan.