MATLAMAT

 1. Mencapai persefahaman, kerjasama, kesejahteraan ahli-ahli menerusi kegiatan-kegiatan Persatuan.
 2. Menggalak dan mengukuhkan prinsip pengurusan yang cekap, adil dan demokrati.
 3. Mewujud dan menjalinkan hubungan dengan badan-badan lain yang sesuai dengan tugas dan matlamat Persatuan.
 4. Memajukan bidang pentadbiran dan bidang-bidang lain yang dapat meninggikan lagi imej Universiti.

TUGAS

 1. Sebagai badan perundingan dalam hal ehwal berkaitan kebajikan dan kepentingan ahli.
 2. Memupuk dan melihara konsep, dasar dan matlamat Universiti Sains Islam Malaysia.
 3. Sebagai satu badan yang mewakili Pegawai Pentadbiran dan Ikhtisas Universiti.
 4. Menjadi ahli gabungan kepada mana-mana pertubuhan berdaftar yang sesuai dengan dasar Persatuan.
 5. Membentuk kerjasama dengan lain-lain pertubuhan berdaftar di dalam negeri yang sesuai dengan dasar Persatuan.

FUNGSI PERSATUAN

 1. Memberi sumbangan untuk perkembangan dan kemajuan perkhidmatan, pentadbiran dan ikhtisas Universiti.
 2. Mengemukakan pendapat dan perakuan kepada kerajaan, dan agensi jugapihak berkuasa Universiti dan lain-lain badan mengenai perkara yang berkaitan dengan kepentingan ahli.
 3. Bekerjasama erat dengan pihak berkuasa Universiti dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan ahli.
 4. Menyebarkan penerangan dan maklumat mengenai kegiatan dan hal ehwal yang berkaitan dengan kepentingan ahli.
 5. Menganjur, memupuk dan menggalakkan minat dalam menyuburkan rohani, jasmani, ekonomi dan sosial dikalangan ahli-ahli Persatuan.
 6. Menghormati pengisytiharan universal mengenai Hak Asasi Manusia.