Persatuan Pegawai Tadbir Dan Ikhtisas USIM dahulu lebih dikenali dengan singkatan PERTIM. Namun selepas beberapa ketika pendaftaran persatuan ini dibawah singkatan nama PERTIM tidak dapat dilaksanakan kerana telah terdapat persatuan yang menggunakan singkatan nama PERTIM ini. Ketika itu usaha untuk mewujudkan sebuah persatuan berdaftar untuk para Pegawai Pengurusan & Profesional di sektor Pentadbiran & Iktisas telah tertangguh atas masalah berkenaan.

Namun begitu bermula pada penghujung tahun 2009 Y.Bhg. Encik Muhamad Haizuan Rozali selaku Pendaftar USIM telah melahirkan hasrat dan idea agar dapat tertubuhnya sebuah persatuan yang mengumpulkan dan merencanakan aktiviti khusus untuk Pegawai Pengurusan & Profesional di sektor Pentadbiran & Ikhtisas.

Menerusi beberapa siri perjumpaan dan perbincangan serta sokongan padu dari Y.Bhg. Pendaftar USIM maka usaha telah digerakkan dengan aktif sehingga Persatuan Pegawai Tadbir Dan Ikhtisas USIM berjaya diaktifkan dan digerakkan semula setelah melalui proses penjenamaan semula dan kini dikenali dengan singkatan nama PRAGMATIS.

Semoga dengan penjenamaan semula dibawah PRAGMATIS ini Persatuan Pegawai Tadbir Dan Ikhtisas USIM akan terus mendapat sokongan daripada para Pegawai Pengurusan & Profesional di sektor Pentadbiran & Ikhtisas agar kita dapat bersatu memacu perkembangan USIM menjadi institusi pendidikan yang tersohor dan terbilang.

PRAGMATIS Meneraju & Memimpin Kecemerlangan