PERLEMBAGAAN PERSATUAN PEGAWAI TADBIR DAN IKHTISAS
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (2009) (PRAGMATIS)

FASAL 1  NAMA

Persatuan ini dikenali dengan nama Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas Universiti Sains Islam Malaysia (2009) (PRAGMATIS). Selepas ini disebut Persatuan.

FASAL 2 TEMPAT URUSAN

Alamat berdaftar Persatuan ialah D/A Jabatan Pendaftar, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan.

Tempat urusan berdaftar dan alamat surat menyurat Persatuan tidak boleh diubah tanpa kebenaran Pendaftar Pertubuhan terlebih dahulu.

FASAL 3 TAKRIF

 1. ‘Persatuan’ bermakna ‘Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas Universiti Sains Islam Malaysia (2009) (PRAGMATIS).
 2. ‘Dasar’ bermakna segala keputusan yang diambil oleh Persidangan Agung.
 3. ‘Persidangan Agung Tahunan’ bermakna persidangan menurut Fasal 12.
 4. ‘Persidangan Agung Khas’ bermakna persidangan menurut Fasal 13.
 5. ‘Demokratik’ bermakna kebebasan dalam menentukan dasar dan program.
 6. ‘Jawatankuasa Kerja’ bermakna Jawatankuasa Kerja seperti yang ditubuhkan menurut Fasal 14.
 7. ‘Ahli Biasa’ bermakna keahlian yang diterima menurut Fasal 7 (2).
 8. ‘Ahli Bersekutu’ bermakna keahlian yang diterima menurut Fasal 7(3).
 9. ‘Ahli’ bermakna seseorang yang telah diterima menjadi ahli Persatuan menurut Fasal 7.
 10. ‘Universiti’ bermakna Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
 11. ‘Pegawai’ bermakna pegawai dan kakitangan Universiti dalam Kategori A sepertimana termaktub dalam Fasal 7 (1).

FASAL 4 LAMBANG PERSATUAN

Seperti di lampiran

FASAL 5 MATLAMAT

 1. Mencapai persefahaman, kerjasama, kesejahteraan ahli-ahli menerusi kegiatan-kegiatan Persatuan.
 2. Menggalak dan mengukuhkan prinsip pengurusan yang cekap, adil dan demoktratik.
 3. Mewujud dan menjalinkan hubungan dengan badan-badan lain yang sesuai dengan tugas dan matlamat Persatuan.
 4. Memajukan bidang pentadbiran dan bidang-bidang lain yang dapat meninggikan lagi imej Universiti.

FASAL 6 TUGAS

Tugas Utama Persatuan ialah:

 1. Sebagai badan perundingan dalam hal ehwal berkaitan kebajikan dan kepentingan ahli.
 2. Memupuk dan memelihara konsep, dasar dan matlamat Universiti.
 3. Sebagai satu badan yang mewakili Pegawai Pentadbiran dan Ikhtisas Universiti.
 4. Menjadi ahli gabungan kepada mana-mana pertubuhan berdaftar yang sesuai dengan dasar Persatuan.
 5. Membentuk kerjasama dengan lain-lain pertubuhan berdaftar di dalam negeri yang sesuai dengan dasar Persatuan.
 6. Memberi sumbangan untuk perkembangan dan kemajuan perkhidmatan pentadbiran dan ikhtisas Universiti.
 7. Mengemukakan pendapat dan perakuan kepada kerajaan, dan agensi juga pihak berkuasa Universiti dan lain-lain badan mengenai perkara yang berkaitan dengan kepentingan ahli.
 8. Bekerjasama erat dengan pihak berkuasa Universiti dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan ahli.
 9. Menyebarkan penerangan dan maklumat mengenai kegiatan dan hal ehwal yang berkaitan dengan kepentingan ahli.
 10. Menganjur, memupuk dan menggalakkan minat dalam menyuburkan rohani, jasmani, ekonomi dan sosial di kalangan ahli-ahli Persatuan.
 11. Menghormati pengistiharan universal mengenai Hak Asasi Manusia.

FASAL 7 KEAHLIAN

Keahlian Persatuan ini adalah terbuka kepada semua pegawai-pegawai Pentadbiran dan Perkhidmatan Ikhtisas Universiti Sains Islam Malaysia dalam kategori A:

 1. Pegawai Tadbir
 2. Pustakawan
 3. Pegawai Teknologi Maklumat
 4. Pegawai Kewangan
 5. Jurutera
 6. Juruukur Bahan
 7. Pegawai Penerbitan
 8. Pegawai Belia dan Sukan
 9. Pegawai Perubatan
 10. Pegawai Pergigian
 11. Arkitek
 12. Pegawai Psikologi
 13. Juruaudit
 14. Pegawai Kebudayaan
 15. Pereka Grafik
 16. Pegawai Sains
 17. Pegawai Keselamatan
 18. Pegawai Undang-Undang
 19. Pengurus Asrama
 20. Pegawai Penyelidik
 21. Pegawai Berita
 22. Pegawai Hal Ehwal Islam
 23. Jururawat
 24. Pegawai Farmasi
 25. Lain-lain pegawai dan kaktiangan bukan dari tenaga pengajar kecuali Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bendahari, Ketua Pustakawan dan Pengarah Pembangunan.

Muat Turun Perlembagaan Penuh PRAGMATIS